بازديد دانشجويان محقق اردبیلی از بقعه شيخ صفی‌الدين و موزه مردم‌شناسی