فارغ التحصیلان باید قبل از ورود به آموزش و پرورش در آزمون جامع شرکت کنند