مراسم اختتامیه مسابقه مقاله‌نویسی قانون اساسی دانشگاه‌های کشور برگزار می شود