از ثبت‌نام در چادر تا اعزام کاروان یک‌ونیم کیلومتری اتوبوس برای حضور در مراسم استقبال از رییس‌جمهو