محمدی: مشکل به وجود آمده برای دانشجویان بورسیه، ماهیت کاملا سیاسی دارد