پشت پرده برکناری یک مسئول در پرسپولیس/ نژادفلاح: در این باره صحبت کنید قطع می‌کنم!