درگیری شدید میان ساکنان قدس و شهرک نشینان صهیونیست در باب العامود/حارس