بهنام پیشرو با باز شدن پاکت برای فردا مخالف است/ احتمالا مزایده استقلال تکرار شود