دستگیری رهبر شیعیان مصر و عضو مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)