نشست ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش تهران برگزار می شود