محمودی: کارمان در لیگ جهانی والیبال سخت است/ مردم صبور باشند