واکنش باشگاه تراکتورسازی به برنامه نود شب گذشته/ فردوسی پور می خواست سناریوی عسگری را پایان دهد!