نشست مجمع نمایندگان استان تهران با مدیرکل دادگستری استان تهران