کارگاه نقد ادبی و هنری با تدریس نجومیان برپا می‌شود