سازمان ملل: تاکنون 1850 نفر در تجاوزات عربستان کشته شده‌اند