عابدینی: امیدوارم نقش وزیر کمرنگ باشد/تبریک می‌گویم، ما برنده شدیم