عملکرد جزیره‌ای و نگاه بسته، ضعف مدیران است / لزوم نگاه جدی به ناهنجاری‌های سواحل