قائم مقام برلیانس: سایپا مرکز تولید و فروش برلیانس در منطقه