معاملات امروز فرابورس از ۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال عبور کرد