نتیجه مزایده شنبه یا یکشنبه اعلام می‌‌شود/ پیشنهاد استیل آذین 332 میلیارد بود/ انتظار پیشنهاد 360 میلی