ویدئو: جزئیات مزایده ی چهارم / استیل آذین بالاترین پیشنهاد