عملیات اجرایی احداث باغ موزه دفاع مقدس در سبزوار آغاز شد