فیسبوک توسط واتس اپ، بین کاربران و تجارت ها رابطه مستقیم ایجاد می کند