نماینده شرکت بهنام پیشروی کیش: نباید گمانه‌زنی کنیم