بیش از 150 شرکت داخلی و خارجی در INOTEX 2015 شرکت می‌کنند