10 هزار جانباز استان قم گردهم می‌آیند/ تا عزل مسؤولی که عکس شهدا را از معابر بردارد پیش می‌روم