عابدینی: امیدوارم در تعیین اهلیت نقش وزیر ورزش کمرنگ باشد!/ 100 درصد برنده می‌شویم