عابدینی: امیدوارم نقش وزیر ورزش در شورای‌خصوصی‌سازی کمرنگ باشد/ گودرزی با ماهیت‌فوتبال مشکل دارد!