آرزو می‌کنم نقش وزیر در واگذاری کمرنگ شود/ ما برنده هستیم