اردوی تیم ملی قایقرانی دانشجویان از هفته آینده در میانه و ابهر برگزار می‌شود