برنامه های سفر رياست جمهوري به استان آذربايجان شرقي اعلام شد