انتقاد شدید صهیونیست‌ها به وزیر فرهنگ کابینه نتانیاهو