پیش‌بینی سفیر فرانسه در آمریکا از زمان حصول توافق هسته‌ای