نماینده بهنام پیشرو: نباید از الان درباره مزایده گمانه‌زنی کرد/ هر چه قانون بگوید می‌پذیریم