مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی کشور درمنطقه آزاد انزلی برگزار شد