کاهش قیمت سکه و دلار در بازار /سکه تمام ۹۴۲ هزار تومان