وزیر صنعت: افزایش سطح مبادلات تجاری ایران، واردات را افزایش نمی‌‌دهد