شهرام محمودی:‌ وضعیت ایران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است