طرح اولویت‌بندی تقاضاهای صنایع الکترونیک برای دریافت تسهیلات تصویب شد/ تسریع در پاسخگویی به تولید