برگزاری اردوی تیم ملی قایقرانی دانشجویان در میانه و ابهر