هنگامی که تنها مخاطب یک کرسی آزاداندیشی خبرنگار«خبرگزاری دانشجو» می‌شود!