حضور ۸ هزار دانش‌آموز در اردوهای جهادی استان بوشهر