لزوم ساماندهی گرمخانه‌ها برای حضور کمتر معتادان در سطح شهر