رقم پیشنهادی استیل آذین برای پرسپولیس مشخص شد/ اهلیت هدایتی تایید می‌شود؟