راهیابی 30 فیلم سینمایی به مسابقه سینمای ایران جشنواره بین المللی شهر