برگزاری جشنواره «باور و انتظار امام مهدی (عج)» ویژه شهروندان شیرازی