من یونایتد همچنان شرایط مدافع والنسیا را زیر نظر دارد