پیشنهادهای بالای ۳۲۹ میلیاردی برای پرسپولیس/ سمند خریدار استقلال!