اشتاین مایر: توافق هسته‌ای با ایران به ضرر کشورهای عرب منطقه نیست