«علی اکبر ولایتی» و «بشار اسد» در دمشق دیدار کردند